อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ

บ.ลูโบ้ ฯ ลงทุนในการควบคุมคุณภาพเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพที่มั่นใจได้ ห้องควบคุมคุณภาพของ LuBo ประกอบด้วยอุปกรณ์รวมถึง coordinate measuring machine, profile projector, rockwell hardness tester, roughness surface tester, laser marking, micrometer, venier caliper, block gauge, ring guage, bore gauge, pin gauge, Hi gauge, R gauge และ อื่นๆ

อุปกรณ์ควบคุมคุณภาพ