ลูโบ้ เอเซีย จำกัด และ ลูโบ้ (ประเทศไทย) จำกัด


ลูโบ้ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วน Standard Press & Die ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ความเป็นเลิศสำหรับคุณ

ตั้งแต่ปี 2002 LuBo ได้ผลิตตลับลูกปืนหล่อลื่นด้วยตนเอง
และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ในฐานะผู้นำในเทคโนโลยี tribology ในสาขาของตน เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรามีส่วนช่วยอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการใช้งานที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม LuBo พยายามอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ