ส่งออกทั่วโลก

บ.ลูโบ้  ส่งออกไปยังตลาดในเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป

LuBo’s products are being exported to South Korea, Japan, USA, Germany, Pakistan, Malaysia and etc.

localisation

Korea

Japan

 

USA

 

Germany

 

Pakistan

 

Malaysia